hagastaden

Efter Storbritannien röstat för utträde ur EU deltar nu flera europeiska länder i dragkampen om EMA (European Medicines Agency). EMA är den europeiska medicinska myndigheten som idag är placerad i London. Regeringen jobbar hårt för att etableringen ska bli i Hagastaden, dvs. symboliskt där Solna och Stockholm växer ihop. I dragkampen ingår även Köpenhamn, Berlin, Milano med flera, men flera anser att Sverige har goda chanser och som solnabor hoppas vi mycket på detta. I Hagastaden på Solnasidan ligger redan EU:s smittskyddsmyndighet. Ett tillskott av även den medicinska myndigheten skulle göra området till Europas centrum för forskning och medicin.

Det är svårt att uppskatta alla positiva effekter av en etablering av EMA i Hagastaden. Redan idag är stadsdelen ett centrum för Life Science – en tillväxt bransch som har fokus på hälsa, livskvalitet och forskning genom att kartlägga de mänskliga genomen. För att få lite perspektiv på Life Science finns det tre stora universitet i dess absoluta närhet, det gäller Karolinska institutet, Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan med över 70 000 studenter och 7 000 forskare. Life Science är tvärvetenskap som berör bl.a. biologi, kemi, medicin, teknik och matematik.

En etablering av myndigheten i Sverige skulle innebära ett tillskott på 900 arbetsplatser och besök bara till EMA på runt 40 000 per år. Besöken motsvarar 400 hotellnätter per dygn. Lägg till effekten på hela näringen då det i området skulle finnas dels Karolinska institutet, nya Karolinska sjukhuset, två europeiska myndigheter ett stort utbud av företag inom branschen och framväxten av en helt ny stadsdel.

Den svaghet som nämnds för en etablering är vår dysfunktionella bostadsmarknad. Det behöver byggas fler bostäder i allmänhet och hyresrätter i synnerhet. Vi har påtalat det förut och det är värt att påminna om att det finns tydliga kopplingar mellan bostadsmarknad och näringsliv.

Nu hoppas att regeringens arbete för en etablering av EMA i Hagastaden ger frukt, då det skulle vara viktig för Solna, hela Stockholmsregionen och landet i stort.

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna.