broar

Nu under sommaren invigdes citybanan för pendeltåg i Stockholm. En viktig investering för att kunna öka tågtrafiken i regionen.  Men vi får nu veta att den utlovade turtäthet som tidigare utlovats kommer landstinget inte leva upp till. Det har funnits förslag på att testa s.k. Skip stop, dvs. att pendeltågen inte stannar vid varje station i syfte att minska restiden mellan de stationer som har flest passagerare. För Solnas del skulle det innebära att alla tåg inte stannade i Ulriksdals station. Men nu när landstinget under ledning av moderaterna inte kan leverera ökad turtäthet tror vi inte längre på detta försök. Den utlovade turtätheten var något av en nyckel för att kunna se om Skip Stop skulle generera stora fördelar.

karta

Fokus här är inte Skip Stop, utan en bortslarvad möjlighet att bygga bort en omfattande barriär i Solna. All tågtrafik som ska västerut mot Sundbyberg och i dess förlängning mot Enköping och Västerås kommer idag in i Solna via broar (se kartan). Det har dessutom byggts nya broar mycket nyligen. Det var då ingen vare sig dialog eller analys här i Solna, utan detta framställdes som ett krav för att klara av anslutningar till Citybanan.

När jag har talat med f.d. politiker i Solna blir det uppenbart att Solna slarvat bort en viktig möjlighet att bygga bort barriären av Mälarbanan som går från Tomteboda mot Sundbyberg genom Solna. Snett bakom Polisen och Tingsrätten på Sundbybergsvägen finns ett område som heter Hedvigsdal. Det fanns tidigare förslag om att dra järnvägen söder om Hedvigsdal istället för via broar som idag angör Solna. För den som passerat eller besöker området slås av hur stort det är och vilket slöseri med yta detta är. Det spår som idag går på södra sidan behövs för att kunna transportera vissa godståg via Tomteboda sägs det.

sodra-sparet

Södra spåret om Hedvigsdal

Tänk även om ledningen i Solna sett denna potential i tid och jobbat för att flytta spåren söder om Hedvigsdal eller om man försökt utreda möjligheten att förlänga citytunneln in i Solna. I både fallen hade det möjliggjort en helt överdäckning eller tåg i tunnel genom hela Solna och en stor valfrihet att komplettera med en ny station mellan Odenplan och Sundbyberg. Ytterligare en stor vinst för Solna hade varit att vi hade blivit av med en stor barriär genom Solna. Dessa lösningar är nu inte längre möjliga, utan man har försatt viktiga chanser. Men hur kunde Solna stad slarva bort bra förslag som uppenbart funnits tidigare?

sparomradetGenom Solna ska på sikt ytterligare 2 eventuellt 3 spår gå och som på sikt kommer öka barriäreffekten ytterligare. Det är idag oklart om hur dyrt det är att överdäcka spåren och hur nära en överdäckning det går att bygga. Rakt ovan spåren får man inte bygga, men det går bra att anlägga park eller ha en gång/cykelväg eller bilväg. Orsaken till att man inte kan bygga rakt ovanför eller med ett avstånd upp till 75 meter beror på att det transporteras farligt gods på järnvägen. En nedgrävd järnväg genom hela Solna hade varit en stor tillgång för att skapa en mer sammanhängande stad – utan barriärer.

Poängen är att Solnas politiska ledning inte förmår att ta vara på stadens möjligheter. Det är mycket stora värden som på detta sätt slarvats bort. Vi talar o m en yta motsvarande 2-3 fotbollsplaner som idag utgör spårområde. Ett stenkast från området kommer inom några år en ny tunnelbanestation ligga längs med Solnavägen och detta centrala läge hade väl lämpat sig för en spännande mix av både bostads- och hyresrätter.

Arne Öberg – oppositionsråd (S)