I Huvudsta, Hanneberg, Hagalund och Bagartorp – här lovar vi Socialdemokrater att bygga 4 nya skolor när vi vunnit valet 2018.

Om Solna som stad på ett bra sätt ska klara både en snabb tillväxt av nya Solnabor och säkerställa så att alla klarar skolan behöver Solna ta höjd för att bygga nys skolor. I Järvastaden kom skolan långt efter det att de boende flyttat in och i både Hagalund och Bagartorp har moderaterna lagt ned flera skolor. I dessa stadsdelar står förfallna skolor som ger allt utom framtidstro, utan blivit något av skamfläckar i våra stadsdelar med igenspikade fönster i Bagartorp eller med tydliga fuktskador i Hagalund.

p1050410

Enligt stadens befolkningsprognos kommer Solnas öka med drygt 2 300 grundskolebarn till 2025. Det går att jämföra med antalet elever som idag går på tre av våra största skolor, Ulriksdalsskolan, Skytteholmsskolan och Råsundaskolan.

Vi har valt platserna noga för att de erbjuder bra utemiljöer och ligger i stadsdelar där vi ser ett stort behov av en skola. Vi tycker även att det är viktigt att det finns genomtänkt plan med en medveten geografisk spridning för vart dessa skolor ska ligga. En sådan plan presenterar vi nu.

Det vi Socialdemokrater lovar är en ny skola på Stenbackahöjden i Huvudsta, en vid Hannebergsgatans slut, en där Sunnaskolan idag står i Hagalund samt en i Bagartorp, där den nu rivningsbeslutade Bagartorpsskolan ligger idag. 

Att det finns en skola är absolut centralt för att en stadsdel ska leva och vara välmående. Vi ser att stadsdelar som Hagalund och Bagartorp idag eftersätts och det tror vi är förödande om vi vill ha ett Solna för alla och som håller ihop.

skola

När vi träffar rektorer lyfter flera behovet av fler skolplatser. Flera vittnar om att de under lång tid har maxat klasserna. Utan framförhållning kan Solna inte hantera fler barn. Detta är vårt sätt att tydligt redogöra var vi vill tillskapa nya skolor i Solna. Samtliga är kommunala. Vi måste som kommun ta det centrala ansvaret att planera och bygga skolor för framtiden. Det måste bli slut på experiment som när moderaterna i Solna försökte lägga ned den kommunala Bergshamraskolan i början av 2017 för att de fått ett ”bra erbjudande” från en fristående aktör. Här stoppade aktiva föräldrar i stadsdelen Bergshamra den moderata skolkuppen.

Fristående aktörer har skolverksamhet i flera olika delar av Solna. Dessa aktörer är självklart välkomna i Solna, men vi anser inte att en kommun ska vara ute och aktivt söka efter aktörer som ska ta över kommunens ansvar för skola genom att erbjuda dem både elever och lokaler inom den befintliga verksamheten. Så agerar bara politiker som inte tar sitt ansvar.

Den riktigt stora utmaningen när det gäller skolan i Solna är resultaten. Solna är den kommun i landet som har en av de högst utbildade invånarna. Trots tydliga samband mellan skolresultat och föräldrarnas utbildning kom Solna på sista plats i länet när det kommer till föräldrar med hög utbildning. Det riktigt häpnadsväckande resultatet var att 1 av 4 inte klarar kunskapsmålen i alla ämnen inom skolan. Ett resultat som ingen kan acceptera.

Vi måste nu lyfta skolan med fler lärare i klassrummen och en bättre framförhållning med nya och moderna skolor i hela Solna.

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam – oppositionsråd (S)